O projektu

StoneKey je projekt razpisa Po kreativni poti do znanja, ki spodbuja povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in na tak način daje študentom možnost za pridobitev praktičnih izkušenj že med izobraževanjem. Projekte sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V projektu StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju) so študenti z inovativnimi in kreativnimi rešitvami izdelali orodje, ki bo obogatilo uporabnikovo izkušnjo učenja in doživljanja nežive narave. S pomočjo naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij je bila oblikovana aplikacija KamenCheck – kamninski določevalni ključ, ki je zasnovana kot interaktivni pripomoček za učenje v/o naravi in je uporabna za izobraževanje geoloških vsebin ter raziskovanja nežive narave.

FINANCERJI

“Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Projektno skupino so sestavljali študenti treh študijskih smeri (Geologija, Grafične in interaktivne komunikacije ter Elektrotehnika in Multimedija), pri razvoju pa so sodelovali s podjetjem DigiEd, d.o.o., ki je specializirano za razvoj produktov in storitev s področja e-izobraževanja. Za doseganje boljše uporabniške izkušnje je bila uporabljena metoda uporabniško usmerjenega načrtovanja, kjer so v proces izdelave in končno evaluacijo vključili uporabnike. Strokovno zasnovo so izdelali študenti geologije. Ta obsega navodila za uporabo ključa, »MALO ŠOLO «, vsebinski del v obliki določevalnega KAMNINSKEGA KLJUČA ter končne opise kamnin (ENCIKOPEDIJA). Študenti grafičnih in interaktivnih komunikacij so poskrbeli za predstavitev in interpretacijo kamnin skozi grafični jezik. Pri načrtovanju in implementaciji multimedijske interaktivne mobilne aplikacije, pa so sodelovali študenti elektrotehnike oz. multimedije.

PARTNERJI PROJEKTA