“Kamen na kamen palača”

Petra Žvab Rožič

Pedagoška mentorica

UL, NTF, Oddelek za geologijo

Apnenec

Kras je krasen! Ko pa pogledaš v njegovo kamnito jedro, se pokaže njegova veličastnost večnosti, zapisana v kamnini. Ali si bomo dovolili razumeti skrivnostne zgodbe, pa je odvisno od nas samih.

Helena Gabrijelčič Tomc

Pedagoška mentorica

UL, NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

Kvarcit

Struktura, pisanost in metamorfoznost, to me spominja na nikoli-dokončne spremembe v naravi in neskončnost življenja. Velikokrat kot ljudje pozabimo, da smo del tega.

Jože Guna

Pedagoški mentor

UL, FE, Laboratorij za multimedijo

Serpentinit

Valovita in raznolika zunanja struktura spominja na luske kače oz. zmajev. Zmaji so pa nasploh kul.

Žiga Fon

Delovni mentor

DigiEd d.o.o.

Peščenjak

Peščenjak je sestavljen iz peska, mivke. Rad imam mivko, predvsem tisto ob morju.

Rok Brajkovič

Doktorski študent

UL, NTF, Oddelek za geologijo

Konglomerat

Pogosto pisani prodniki, ki gradijo konglomerat so skupek različnih zgodb iz preteklosti. Konglomerat je kot človek, gradi ga tisto kar doživi!

Dominik Božič

Študent

UL, NTF, Oddelek za geologijo

Pegmatit

Zanimiv nastanek, veliki minerali in pomembna rudišča. Ali je o pegmatitu potrebno še kaj dodati?

Katarina Kadivec

Študentka

UL, NTF, Oddelek za geologijo

Breča

Brečo sestavljajo delci različnih kamnin, ki so kot spomini, ki jih vezivo združi v celoto. Ostrorobi delci pa so deli, ki  jih zunanji pojavi tekom bivanja oblikujejo, kot nas izoblikuje življenje.

Nina Valand

Študentka

UL, NTF, Oddelek za geologijo

Marmor

Marmor je že od nekdaj navdih številnim umetnikom in arhitektom. Tako tudi mene navdihuje. Njegove svetle, svetlikajoče barve mi predstavljajo svetlobo, mir in urejenost.

Aja Knific Košir

Študentka

UL, NTF, Grafične in interaktivne komunikacije

Eklogit

Prepletajoči se vzorci ter mešanje globokih in sanjavih barv pričarajo vzdušje čarobnosti, kar me opominja na človekovo kreativnost, ki je ob hitrem tempu v današnjem svetu nemalokrat prezrta.

Anja Škerjanc

Študentka

UL, NTF, Grafične in interaktivne komunikacije

Čizlakit

Sivo-zelena barva in pikčasta struktura dajeta kamnu umirjen a živahen videz. Lahko bi rekli, da je čizlakit kamen kontrasta.

Tadej Abram

Študent

UL, NTF, Grafične in interaktivne komunikacije

Granit

Granit nas s svojo trdnostjo in obstojnostjo opozarja na minljivost. Kot je zapisal arhitekt Plečnik na fasado ljubljanskih Križank:  “Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin.”

Sašo Vozlič

Študent

UL, FE, Elektrotehnika

Roženec

Svetlikasta kamnina, ki zavzame skoraj vse barve mavrice. Človeštvu je služila že v prazgodovini kot orodje in kresilni kamen, kasneje pa so jo uporabljali v vžigalnem mehanizmu mušket. Luštna zadevca.

Klemen Babuder

Študent

UL, FE, Multimedija

Bazalt

Ponavadi črna barva bazalta me spominja na nočno nebo, ki obenem priklicuje mir in tišino, ki ju dandanes pogosto težko najdemo, prav tako pa spominja na mogočnost in neskončnost vesolja.